Clasa 17 – inregistrari marci la OSIM

Cauciuc, gutaperca, guma, azbest, mica si produse din aceste materiale necuprinse in alte clase; produse din materiale plastice semiprelucrate; materiale de calafatuire, etansare si
izolare; conducte flexibile nemetalice.