CAUTARE MARCI INREGISTRATE
 Clasa 
in Marci Titular marca
CAUTARE MARCI DEPUSE CONFORM NOII LEGI A MARCILOR
 Clasa 
in Marci Titular marca
 
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 40/94 din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 235, având în vedere propunerea Comisiei1, având în vedere avizul Parlamentului European2, având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social3, întrucât este necesară promovarea unei dezvoltări armonioase a... Read more »...
REGULAMENTUL COMISIEI (CE) nr. 2868/95 din 13 decembrie 1995 de punere în aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 40/94 privind marca comunitara COMISIA COMUNITATILOR EUROPENE,având în vedere Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 40/94 din 20 decembrie 1993 privind marca comunitara 1, modificat de Regulamentul (CE) nr. 3288/94... Read more »...
Conventia de la Paris pentru Protectia Proprietatii Industriale din 20 martie 1883 revizuita la Bruxelles la 14 decembrie 1900,la Washington la 2 iunie 1911,la Haga la 6 noiembrie 1925,la Londra la 2 iunie 1934 si la Stockholm la 14 iulie 1967 si modificata la 2 octombrie 1979 Articolul 1 1) Tarile carora li se aplica... Read more »...
Aranjamentul de la Viena care instituie clasificarea internationala a elementelor figurative ale marcilor, intocmit la Viena la 12 iunie 1973 si modificat la 1 octombrie 1985*) *) Traducere. ART. 1 Constituirea unei uniuni speciale; adoptarea unei clasificari internationale Tarile carora li se aplica prezentul aranjament sunt constituite ca uniune speciala si adopta o clasificare comuna... Read more »...
Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internationala a produselor si serviciilor in vederea inregistrarii marcilor din 15 iunie 1957, revizuit la Stockholm la 14 iulie 1967 si la Geneva la 13 mai 1977 si modificat la 2 octombrie 1979*) *) Traducere. ART. 1 Constituirea unei uniuni speciale; adoptarea unei clasificari internationale; definitie si limbi internationale... Read more »...
CAPITOLUL I – Dispozitii generale Regula 1 – Definitii. (1) In sensul prezentului regulament se intelege prin: a)”lege” – Legea nr.84/1998 privind marcile si indicatiile geografice; b)”regulament” – Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice; c)”O.S.I.M.” – Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci; d)”BOPI” – Buletinul O...
Marca este un semn susceptibil de reprezentare grafica servind la deosebirea produselor sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele apartinand altor persoane. L E G E privind marcile si indicatiile geografice Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE Art.1. – Drepturile asupra marcilor si indicatiilor geografice sunt recunoscute si aparate pe... Read more »...
REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) nr. 40/94 din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 235, având în vedere propunerea Comisiei1, având în vedere avizul Parlamentului European2, având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social3, întrucât este necesară promovarea unei dezvoltări armonioase a... Read more »...