Legislatie

Regulamentul privind marca comunitara

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 40/94 din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 235, având în vedere propunerea Comisiei1, având în vedere avizul Parlamentului European2, având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social3, întrucât este necesară promovarea unei dezvoltări armonioase a activităţilor economice în întreaga Comunitate şi o extindere continuă şi echilibrată prin realizarea şi buna funcţionare a unei pieţe interne care să ofere condiţii analoge celor existente pe o ...
Citeste mai mult

Regulamentul Comisiei Europenei privind marca comunitara

REGULAMENTUL COMISIEI (CE) nr. 2868/95 din 13 decembrie 1995 de punere în aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 40/94 privind marca comunitara COMISIA COMUNITATILOR EUROPENE,având în vedere Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 40/94 din 20 decembrie 1993 privind marca comunitara 1, modificat de Regulamentul (CE) nr. 3288/94 2, în special art. 140, întrucât Regulamentul (CE) nr. 40/94 (denumit în continuare „regulament”) instituie un nou sistem de marci care permite obtinerea unei marci valabile pe tot teritoriul Comunita...
Citeste mai mult

Proprietatea intelectuala – Conventia de la Paris

Conventia de la Paris pentru Protectia Proprietatii Industriale din 20 martie 1883 revizuita la Bruxelles la 14 decembrie 1900,la Washington la 2 iunie 1911,la Haga la 6 noiembrie 1925,la Londra la 2 iunie 1934 si la Stockholm la 14 iulie 1967 si modificata la 2 octombrie 1979 Articolul 1 1) Tarile carora li se aplica prezenta Conventie sint constituite in Uniunea pentru Protectia Proprietatii Industriale. 2) Protectia proprietatii industriale are ca obiect brevetele de inventie, modelele de utilitate, desenele si modelele industriale, marcile de fabrica sau de comert, mar...
Citeste mai mult

Aranjamentul de la Viena

Aranjamentul de la Viena care instituie clasificarea internationala a elementelor figurative ale marcilor, intocmit la Viena la 12 iunie 1973 si modificat la 1 octombrie 1985*) *) Traducere. ART. 1 Constituirea unei uniuni speciale; adoptarea unei clasificari internationale Tarile carora li se aplica prezentul aranjament sunt constituite ca uniune speciala si adopta o clasificare comuna pentru elementele figurative ale marcilor, denumita in cele ce urmeaza clasificarea elementelor figurative. ART. 2 Definitia si depunerea clasificarii elementelor figurative (1) Clasificarea el...
Citeste mai mult

Aranjamentul de la Nisa

Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internationala a produselor si serviciilor in vederea inregistrarii marcilor din 15 iunie 1957, revizuit la Stockholm la 14 iulie 1967 si la Geneva la 13 mai 1977 si modificat la 2 octombrie 1979*) *) Traducere. ART. 1 Constituirea unei uniuni speciale; adoptarea unei clasificari internationale; definitie si limbi internationale ale clasificarii (1) Tarile la care se aplica prezentul aranjament sunt constituite ca uniune speciala si adopta o clasificare comuna a produselor si serviciilor, in vederea inregistrarii marcilor, denumita in cel...
Citeste mai mult

Regulament de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice

CAPITOLUL I - Dispozitii generale Regula 1 - Definitii. (1) In sensul prezentului regulament se intelege prin: a)"lege" - Legea nr.84/1998 privind marcile si indicatiile geografice; b)"regulament" - Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice; c)"O.S.I.M." - Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci; d)"BOPI" - Buletinul Oficial de Proprietate Industriala; e)"Registrul National al Marcilor" - colectia de date administrata de O.S.I.M., continand toate inregistrarile cu privire la marci inscrise atat pe suport de hartie, cat si electronic...
Citeste mai mult

Legea Marcilor

Marca este un semn susceptibil de reprezentare grafica servind la deosebirea produselor sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele apartinand altor persoane. L E G E privind marcile si indicatiile geografice Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE Art.1. - Drepturile asupra marcilor si indicatiilor geografice sunt recunoscute si aparate pe teritoriul Romaniei, in conditiile prezentei legi. Art.2. - De dispozitiile prezentei legi beneficiaza si persoanele fizice sI juridice straine avand domiciliul sau sediul in afara teritoriulu...
Citeste mai mult

Regulamentul privind marca comunitara

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) nr. 40/94 din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 235, având în vedere propunerea Comisiei1, având în vedere avizul Parlamentului European2, având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social3, întrucât este necesară promovarea unei dezvoltări armonioase a activităţilor economice în întreaga Comunitate şi o extindere continuă şi echilibrată prin realizarea şi buna funcţionare a unei pieţe interne care să ofere condiţii analoge celor existen...
Citeste mai mult