(Comunitar) Opozitie Marci LA FANTINE- FANTINEL(ro) 30, 32, 33- 30, 32, 33

Oponent LA FANTINE
Marca Contestata FANTINEL

I.Circumstante si procedura

Pe 18/05/2004 aplicantul a Inscris cererea No 3 816 766 pentru a Inregistra marca FANTINEL In clasele 30, 32 si 33.

Pe 27/05/2005 oponentul a depus o nota de opozitie la cerere.

Opozitia se bazeaza pe Inregistrarea unei marci anterioare frantuzesti No 02 3144045 pentru cuvantul de marca “LA FANTINE”.

Bazele opozitiei sunt acelea stabilite In Articolul 8(1)(b) al Consiliului de Reglementare (EC) No 40/94 din 20 Dec, 1993 din Comunitatea marcilor (CTMR.)

II.Decizie

A.In sprijinul opozitiei

Conform Art. 42(1)(a) CTMR, proprietarul marcilor anterioare la care face referire In articolul 8(2) poate depune o opozitie la registrul Comunitatii Marcilor.

Conform ultimei propoziti din Art. 42(3) CTMR, oponentul poate Inainta pentru suportul cazului sau, dovezi si marturii, Intr-o perioada fixata de birou.

Conform regulii 15(3) a Comisiei de Reglementare (EC) No 1041/2005, 29 iunie, corectand reglementarea No 2868/95 implementand Reglementarea Consiliului 40/94 In Comunitatea Marcilor (“IR”) (publicata In 5 iulie 2005 In OJ L 172, p. 4), nota opozitiei poate contine detalii ale faptelor, dovezi si marturii prezentate In suportul opozitiei.

Potrivit Regulii 19(1) IR, biroul poate oferi partii opozante oportunitatea de prezentare a faptelor, dovezi si argumente In suportul opozitiei sau sa completeze orice fapte, dovezi si argumente ce tocmai au fost Inaintate ca urmare4 a Regulii 15(3) IR, Intr-o limita de timp specificata de aceasta si care poate fi de cel putin doua luni Incepand de la data In care opozitia va fi considerata sa Inceapa conform Regulii 18(1) IR.

Conform Regulii 19(2)(a) IR, daca opozitia se bazeaza pe o marca anterioara si care nu e o marca a Comunitatii Marcilor, partea opozanta trebuie sa depuna o dovada a existentei, validitate si scopul protectiei marcii anterioare precum si o dovada demonstrand justificarea de a depune o opozitie.

Potrivit Regulii 98(1) IR, cand o traducere a unui document urmeaza sa fie depusa, traducerea trebuie sa identifice documentul la care se refera si sa reproduca structura si continutul documentului original.

Motivul acoperit de Regula 19 si 98(1) IR este sa ofere aplicantului (si Biroului) posibilitatea de a verifica daca drepturile anterioare invicate Impotriva silintei CTM sunt valide si pot fi exercitate legitim de catre oponent. La sfarsit oponentul trebuie sa Inainteze o dovada a existentei Inregistrarii marcii anterioare.

Potrivit Regulii (20)(1) IR daca Inainte de expirarea perioadei la care se face referire In Regula 19(1) partea oponenta nu a dovedit existenta, validitatea si scopul protectiei marcii sale anterioare sau dreptul anterior, precum si Indreptatirea de a Inainta opozitia, opozitia va fi respinsa ca nefondata.

Conform Articolului 74(1) CRMR , In actiunile referitoare la temeiuri relative pentru refuzarea Inregistrarii, Boroul va fi restrictionat In examinarea faptelor, dovezi si argumente oferite de parti.

In prezentul caz, oponentul a indicat nota opozitiei care Isi bazeaza opozitia pe Inregistrarea marcii anterioare frantuzesti No 02 3144045 pentru cuvantul de marca “LA FANTINE”.

In 14/09/2005 Biroul a informat oponentul ca trebuie sa Inainteze orice material suplimentar care considera ca e necesar pana pe 15/01/2006 pentru a-si sustine opozitia. In notificare Biroul a punctat urmatoarele:
“In particular, dovada existentei unei marci Inregistrate anterioare(sub forma unui certificat de Inregistrare sau alt document oficial) trebuie sa fie depus si tradus In limba actiunilor. Va rog sa luati la cunostinta ca Biroul nu va informa daca o asemenea dovada, traducere a ei lipsesc. Este responsabilitatea dvs. daca a fost sau va fi facut.”
“Toate documentele trebuie sa fie In limba actiunilor si Insotita de o traducere. Traducerea trebuie depusa In limita pentru a completa documentele originale la care se refera. Biroul nu va lua In considerare niciun document care nu a fost tradus In limba actiunilor. Nu va lua In considerare nici o traducere fara o copie a documentului original, deoarece considera ca traducerea In sine nu are o valoare probativa independenta”.

Oponentul a fost anuntat specific In “informatie despre dovezi” ca “…unde este necesar de tradus certificatele de Inregistrare In limba actiunilor, traducerea ce urmeaza sa fie depusa de oponent trebuie sa reproduca cu fidelitate structura si continutul documentului original, incluzand standardul caracterelor la care fiecare intrare se refera. Doar indicatiile administrative cu nicio legatura la caz pot fi omise din traducere”.

Potrivit Decziei First Board of Appeal din 11 ianuarie 2001 In Cazul R 296/1999-1 SPORTS/EXPERTS “dovezile cerute ajuta nu doar sa asigure aplicantului si Biroului informatiile de baza privind scopul cerintei oponentului, dar sa le permita de asemenea sa verifice daca elementele de baza ale acelei cerinte, dupa cum dunt indicate In nota opozitiei, corespund starii Inregistrarii.”

Pentru a sustine dreptul anterior, oponentul a completat In 16/01/2006 (i.e. In termenul limita Inainte de 15/01/2006 stabilit de Birou, pentru ca ultima zi a termenului limita a fost duminica), doua documente frantuzesti In doua pagini si un document separat numit “LA FANTINE”- marca frantuzeasca No 02 3144045.

Traducerea depusa de oponent nu e In concordanta cu cerintele Regulii 98(1) pentru ca nu reproduce structura si continutul documentelor originale. Dovada pentru a sustine existenta unei forte legale a marcii anterioare frantuzesti este un element cheie In exercitarea dreptului oponentului. Prin urmare, e de o importanta cruciala ca Biroul si aplicantul, In particular, primesc o dovada clara a situatiei legale a marcii oponentului. In baza acestora, orice Inceracre de a dovedi ca traducerea e adevarata si reflecta statutul marcii e irelevanta.

In concluzie, Biroul considera ca oponentul nu a depus o traducere a documentelor pentru a sustine dreptul sau anterior In timpul limita stabilit de catre Birou, care este pe sau ]nainte de 15&01&2006. Astfel, Intrucat nu a Inaintat dovezi suficiente pentru a sustine Inregistrarea marcii anterioare frantuzesti No 02 3144045 pe care se bazeaza opozitia, oponentul nu se Incadreaza In cerintele Regulii 19(1) si 19(2) CTMIR si astfel, potrivit reguluii 20 (1) CTMIR, opozitia a fost respinsa In totalitate.

B.COSTURI

Potrivit Articolului 81(1) CTMR, partea care pierde In actiunea de opozitie trebuie sa suporte taxele solicitate de cealalta parte, precum si toate costurile.

Conform Regulii 94(1) a Comosiei de Reglementare (EC) No 2868/95 din 13 Decembrie 1995 implementand CTMR (OJ OHIM 2-3/95, p. 259), sustinerea costurilor trebuie sa fie stabilita cu decuzia opozitiei.

Cat oponentul este partea care pierde In actiunile de opozitie, trebuie sa suporte toate costurile solicitate de cealalta parte In cursul acestor ACTIUNI.

Biroul pentru Armonizarea Pietii Interne
(Marci si desene)
Decide:

1.Respinge opozitia No B 850 158 In totalitate
2.Cere oponentului sa suporte costurile.

Fixeaza costurile dupa cum urmeaza:

Costurile ce urmeaza sa fie platite de oponent aplicantului conf articolului 81(6) CTMR conjugate cu Regula 94(3) IR vor fi:
Costul reprezentarii 300 EURO
Costul total 300 Euro